Dekking

 

Comfort Plan Premium Plan Totaal Plan Prepaid Plan
Easi Info
Software-update
Onderzoekskosten
Comfort leentoestel
Premium leentoestel
Ongevalschade
Waterschade
Diefstal
Next day Pickup & Return
Misbruik van gespreks- en datakosten
ESET Beveiligingssoftware

Premie (3)

 

 

Comfort Plan Premium Plan Totaal Plan Prepaid Plan
12mnd/24mnd per mnd per mnd 12 mnd
Productwaarde incl. btw €  150,00 € 27,954
Productwaarde incl. btw €  300,00 € 5,954 € 6,954
Productwaarde incl. btw €  500,00 € 6,954 € 8,954
Productwaarde incl. btw € 1000,00 € 29,954

€ 39,954

€ 9,954 € 12,954
Eenmalige administratiekosten € 13,954 € 13,954

 

Eigen risico (5)

 

 

Comfort Plan Premium Plan Totaal Plan Prepaid Plan
Leentoestel5 Schade5 Schade5/diefstal5 Schade5
Productwaarde incl. btw € 150,00 € 25,00 € 25,00
Productwaarde incl. btw € 300,00 € 25,00 € 35,00 € 35,00/€ 35,00
Productwaarde incl. btw € 500,00 € 25,00 € 50,00 € 50,00/€ 50,00
Productwaarde incl. btw € 1000,00 € 25,00 € 50,00 € 50,00/€ 75,00

 

1) Na reparaties. 2) Geldt alleen bij ComfortPlan Plus, PremiumPlan Plus, TotaalPlan Plus en PrepaidPlan Plus 3) Inclusief 21% assurantiebelasting. 3) Eigen risico betalingen via koerier bij aflevering of via eenmalige automatische incasso. 4) Voor dekking onder ComfortPlan Plus, PremiumPlan Plus, TotaalPlan Plus en PrepaidPlan Plus wordt €1 extra per maand in rekening gebracht 5) Per incident.
Productwaardes zijn inclusief 21% btw.

 

Fabrieksgarantie is beperkt


De fabrikant vergoedt uitsluitend de reparatiekosten voor het herstel van fouten of defecten die inherent zijn aan of voortkomen uit het productieproces. Diensten of voorvallen die niet vergoed worden door de fabrikant:

 • Het ophalen en terugbrengen van het defecte product op een met u afgestemde locatie;
 • Kosten voor het aanleveren van het defecte apparaat;
 • Ongevalschade (veroorzaakt door uiterlijk zichtbare krachten) of een defect ontstaan na de garantieperiode van het product;
 • Diefstal (braak en geweld worden gebruikt om binnen te komen of weg te komen) of overval (geweld wordt gebruikt of hiermee wordt gedreigd);
 • Misbruik van gespreks- en datakosten;
 • De kosten voor een leentoestel.

Optie1 ComfortPlan (12 of 24 maanden)


 • U betaalt de eenmalige premie via automatische incasso.
 • Het ComfortPlan biedt Pick up & Return service in Nederland en België waarbij uw defecte product, na registratie van uw melding, de volgende werkdag op de met u afgestemde locatie wordt opgehaald. Uw defecte product zal ter reparatie worden aangeboden aan de reparateur. Na reparatie wordt het gerepareerde product op de met u afgestemde locatie afgeleverd.
 • U wordt automatisch via e-mail of sms geïnformeerd over de status van het reparatieproces.
 • Uw gerepareerde product wordt voorzien van de laatste software-updates.
 • Indien de reparatiekosten van uw defecte product niet vergoed worden door de fabrikant dan zijn deze reparatiekosten voor uw rekening. U ontvangt een prijsopgave ter goedkeuring. U betaalt de reparatiekosten bij ontvangst van uw gerepareerde product.
 • U betaalt geen onderzoekskosten indien u het product niet laat repareren. U ontvangt hierna het product ongerepareerd retour.
 • U hebt de mogelijkheid om via ons een Comfort Leentoestel te verkrijgen. Dit leentoestel heeft de noodzakelijke functies zodat u bereikbaar blijft via telefonie en sms.
 • U betaalt het eigen risico indien u gebruik maakt van het Comfort Leentoestel.
 • Het ComfortPlan heeft een contractduur van 12 of 24 maanden. Het ComfortPlan vangt aan op de datum vermeld op uw certificaat en eindigt 12 of 24 maanden later op dezelfde dag om 12.00 uur.

Optie1 PremiumPlan


 • U betaalt de eenmalige administratiekosten en de maandpremies via automatische incasso.
 • Het PremiumPlan biedt wereldwijde dekking voor uw product.
 • Het PremiumPlan biedt Pick up & Return service in Nederland en België waarbij uw defecte product, na registratie van uw melding, de volgende werkdag op de met u afgestemde locatie wordt opgehaald. Uw defecte product zal ter reparatie worden aangeboden aan de reparateur. Na reparatie wordt het gerepareerde product op de met u afgestemde locatie afgeleverd.
 • U wordt automatisch via e-mail of sms geïnformeerd over de status van het reparatieproces.
 • Uw gerepareerde product wordt voorzien van de laatste software-updates.
 • In geval van ongevalschade (veroorzaakt door uiterlijk zichtbare krachten) of een defect ontstaan na de garantieperiode van het product worden de reparatiekosten vergoed. Indien het product niet kan worden gerepareerd wordt het product door een gelijkwaardig product vervangen. De waarde van het vervangende product ligt nooit hoger dan de maximum verzekerde waarde van uw product.
 • U betaalt het eigen risico behorende bij de verzekerde waarde van uw PremiumPlan.
 • U hebt de mogelijkheid om via ons een Premium Leentoestel te verkrijgen. Dit leentoestel beschikt over de functionaliteit gebaseerd op het door u gebruikte platform.
 • Het PremiumPlan heeft een minimale contractduur van 12 maanden. U kunt het PremiumPlan na de minimale contractduur maandelijks opzeggen. Wij zullen deze dekking na de minimale contractduur van twaalf maanden vervolgens stilzwijgend verlengen met periodes van één (1) maand tot een maximum van zestig (60) maanden.

Optie1 TotaalPlan


Gelijk aan het PremiumPlan, aangevuld met:

 • In geval van diefstal (braak en geweld worden gebruikt om binnen te komen of weg te komen) of overval (geweld wordt gebruikt of hiermee wordt gedreigd) wordt het product door een gelijkwaardig product vervangen. De waarde van het vervangende product ligt nooit hoger dan de maximum verzekerde waarde van uw product.
 • Vergoeding van onrechtmatig gemaakte gespreks- en datakosten nadat zich een onder de dekking vallende gebeurtenis heeft voorgedaan.

Eigen risico


 • In geval van een geldige diefstaluitkering wordt het eigen risico via automatische incasso van uw bankrekening geïncasseerd of door de koerier bij aflevering van het vervangende product in ontvangst genomen.
 • Bij overige claims wordt het eigen risico door de koerier in ontvangst genomen bij Pick up & Return service van het defecte toestel.
 • Diefstal of verlies van en/of schade aan een leentoestel en de daaruit voortvloeiende kosten zijn niet gedekt. Deze kosten worden bij u in rekening gebracht.

Optie1 PrepaidPlan


 • U betaalt de eenmalige premie via automatische incasso.
 • U kunt het defecte product na schademelding ter reparatie aanleveren bij de winkel waar u het product heeft aangeschaft.
 • U wordt automatisch via e-mail of sms geïnformeerd over de status van het reparatieproces.
 • Uw gerepareerde product wordt voorzien van de laatste software-updates.
 • In geval van ongevalschade (veroorzaakt door uiterlijk zichtbare krachten) van het product worden de reparatiekosten vergoed. Indien het product niet kan worden gerepareerd wordt het product door een gelijkwaardig product vervangen. De waarde van het vervangende product ligt nooit hoger dan de maximum verzekerde waarde van uw product.
 • In geval van een geldige schadeclaim wordt het eigen risico via automatische incasso van uw bankrekening geïncasseerd.
 • Het PrepaidPlan heeft een contractduur van 12 maanden. Het PrepaidPlan vangt aan op de datum vermeld op uw certificaat en eindigt 12 maanden later op dezelfde dag om 12.00 uur.

ESET® Mobile Security voor Android


 • Beveiliging van gevoelige informatie zoals gebruikersnamen, wachtwoorden, bank- en creditcardgegevens (banken eisen tegenwoordig in hun algemene voorwaarden dat de klant gebruik maakt van beveiligingssoftware op zijn PC en/of smartphone bij gebruik van internetbankieren en mobiel bankieren).
 • De software scant alle apps die gedownload worden op malware, phishing e.d.
 • Bescherming tegen schadelijke inhoud via social media en signalering van privégegevens die ongewild gedeeld worden.
 • Lokalisering van de vermiste telefoon op afstand. Neemt foto’s van de dief en vergrendelt de telefoon automatisch.

 

De Wet Financieel Toezicht is niet van toepassing op het bemiddelen in deze producten. Dit op basis van artikel 1.21 van dezelfde wet. De verzekeraar van deze producten is Norcross Insurance Company Limited, IPA registratie nummer 217. De polisadministratie van deze producten wordt verzorgd door TOMO Insurance Services B.V., AFM vergunning nummer 12041186.